SlovenskySlovensky EnglishEnglish
 

Decoration Preklady

súdne (to znamená overené, úradné) preklady (angličtina, francúzština, španielčina, slovenčina)

klasické preklady (angličtina, francúzština, španielčina, portugalčina, slovenčina) odborných textov (právo, ekonómia) a beletrie.

Súdne alebo úradne overené preklady sa využívajú pri styku so štátnou správou (matrika, polícia) a všade tam, kde musí byť preklad opatrený odtlačkom úradnej pečiatky prekladateľa v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z.. Ako úradný prekladateľ anglického, francúzskeho, španielskeho a slovenského jazyka prekladám rôzne dokumenty:

rodný list
sobášny list
doklad o štátnom občianstve
vysvedčenia, diplomy, certifikáty
výpisy zápočtov a známok
certifikáty konformity
odhlásenia automobilov
výpisy z registra trestov
výpisy z obchodného registra
zmluvy a iné

Prekladateľ

Zároveň spolupracujem s právnikom, súdnym prekladateľom nemeckého jazyka Mag.iur. Michaelom Hüttlom. (link)

Decoration Dodanie

klasický preklad (osobne, e-mail, fax, pošta)

súdny (úradny alebo úradne overený) preklad (osobne, e-mail, fax, pošta)

Kontakt: Michal Kriško, tel.: (+421) 0911 222 540, fax: (+421) 654 20 477, e-mail: office@tlmocnik-prekladatel.sk, michal.krisko@zoznam.sk