SlovenskySlovensky EnglishEnglish
 

Decoration Súdne tlmočenie

Súdne (úradné) tlmočenie sa využíva pri sprostredkovaní cudzojazyčnej komunikácie pri spisovaní notárskych zápisníc, pri svedeckých výpovediach, výsluchoch svedkov a obvinených, počas súdnych pojednávaní, svadobných obradov, v konaní pred štátnymi orgánmi a všade tam, kde sa pri tlmočení vyžaduje prítomnosť tlmočníka, ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. Ako súdny tlmočník tlmočím zo slovenského, anglického, španielskeho a francúzskeho jazyka.

Tlmočník

Decoration Konferenčné tlmočenie

konsekutívne (krátke a dlhé konsekutívne tlmočenie na obchodných rokovaniach, stretnutiach)

simultánne (šušotáž alebo šepkané tlmočenie, tlmočenie z listu)

sprievodné (tlmočenie počas návštev, prehliadok miest, vychádzok, výjazdov do zahraničia)

Konsekutívne alebo následné tlmočenie znamená, že tlmočník tlmočí po krátkych alebo dlhých úsekoch prejavu rečníka, počas ktorých si tlmočník robí tlmočnícky zápis a začne tlmočiť až vtedy, keď rečník dohovorí.

Simultánne alebo kabínkové tlmočenie je tlmočenie súbežné, keď tlmočník tlmočí prejav rečníka a nečaká, kým rečník dohovorí. Tento druh tlmočenia sa využíva na medzinárodných konferenciách, stretnutiach, sympóziách, kolokviách, atď. Tlmočník pritom využíva tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka). Osobitným druhom simultánneho tlmočenia je šepkané tlmočenie alebo šušotáž, čiže šepkanie do ucha jednému, prípadne viacerým klientom. Tento druh simultánneho tlmočenia si nevyžaduje použitie tlmočníckej techniky.

Ako absolvent európskeho kurzu konferenčného tlmočenia v Lisabone tlmočím zo španielskeho, francúzskeho, portugalského a anglického jazyka.

Kontakt: Michal Kriško, tel.: (+421) 0911 222 540, fax: (+421) 654 20 477, e-mail: office@tlmocnik-prekladatel.sk, michal.krisko@zoznam.sk